乐动体育商城官网

 tham dự | thời gian:2023-03-26 01:02:50

(Dân trí) - Có 3 ứng viên sinh năm 1989 được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành gửi lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước để xét duyệt công nhận phó giáo sư thì 1 ứng viên không có tên sau vòng xét cuối.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố 383 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 (gồm 34 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư).

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

So với danh sách ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành gửi lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước (394 người), đã có 11 ứng viên không đạt đủ tiêu chuẩn tại vòng xét duyệt cuối cùng, gồm 2 ứng viên giáo sư và 9 ứng viên phó giáo sư.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Trong số ứng viên bị loại, có 1 ứng viên phó giáo sư là H.T.T., sinh ngày 26/03/1989, ngành Sinh học. Ông H.H.T là một trong những ứng viên phó giáo sư trẻ nhất trong danh sách năm nay.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Ông T. quê ở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Ứng viên H.T.T. được cấp bằng thạc sĩ ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm vào năm 2014 tại Trường ĐH Đà Lạt. Đến năm 2018, ông được cấp bằng Tiến sĩ ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh lý học thực vật tại Trường ĐH Khoa học Huế.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Về kết quả nghiên cứu khoa học, ứng viên này đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên: chủ nhiệm 1 đề tài cấp cơ sở và 2 đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ. Ông T. cũng đã công bố 90 bài báo khoa học, trong đó có 22 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; là tác giả chính của 7 công trình khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (3 tác giả đầu và 4 tác giả liên hệ).

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Ngoài ứng viên H.T.T., 2 ứng viên phó giáo sư sinh năm 1989 còn lại đều đạt đủ tiêu chuẩn để công nhận chức danh.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Những người này gồm: Đoàn Văn Trường, ứng viên phó giáo sư ngành Xã hội học, hiện công tác tại Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng Phạm Minh Quân, sinh ngày 05/04/1989, ứng viên ngành Hóa học, công tác tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Theo thống kê của Dân trí, tổng số ứng viên phó giáo sư thuộc "thế hệ 8x" (sinh từ năm 1980 đến năm 1989) vượt qua vòng xét duyệt cuối cùng là 165 người.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Trong đó, ngoài 2 ứng viên sinh năm 1989 còn có: 8 ứng viên sinh năm 1988; 9 ứng viên sinh năm 1987; 14 ứng viên sinh năm 1986, 14 ứng viên sinh năm 1985, 18 ứng viên sinh năm 1984, 27 ứng viên sinh năm 1983, 29 ứng viên sinh năm 1982 , 17 ứng viên sinh năm 1981  và 27 ứng viên sinh năm 1980.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

So với danh sách ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành gửi lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, đã có 1 ứng viên sinh năm 1981 và 1 ứng viên sinh năm 1980 bị loại.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Số ứng viên nữ "thế hệ 8x" vượt qua vòng xét duyệt cuối, đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh phó giáo sư là 36 người. So với danh sách từ Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành gửi lên, số ứng viên nữ không có sự thay đổi.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Ứng viên nữ trẻ nhất được xét đạt là Trần Nguyễn Phương Lan, sinh ngày 16/08/1986, thuộc ngành Hóa học. Ứng viên này đang là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Khoa Công nghệ, Trường ĐH Cần Thơ.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ

Theo quy định, ít nhất sau 15 ngày kể từ ngày công bố danh sách, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư đợt xét năm 2022 nếu không có trường hợp nào bị đơn thư khiếu nại.

ộtứngviênphógiáosưtrẻnhấtnămnaychưađủtiêuchuẩncôngnhậ đứng đầu: 56586bước lên: 24